Waardeontwikkelingen

De markt trekt weer aan! Zeker in Amsterdam is de woningmarkt sinds begin 2014 weer op stoom geraakt. Dit wordt veroorzaakt door een lage rentestand, toenemend vertrouwen in de economie, het achterblijven van nieuwbouwwoningen en het telkens weer duurder worden van geschikte huurwoningen. De huizenprijzen zijn significant aan het stijgen en met name in Amsterdam Zuid, West en stadsdeel Oost.

Ten opzichte van de crisisjaren zijn de prijzen van appartementen met meer dan 9 % gestegen. De verwachtingen zijn dat de huizenprijzen in Amsterdam zeker tot 2020 licht blijven stijgen. Op dit moment is de vraag extreem hoog ten opzichte van het geringe aanbod waardoor de prijzen worden opgedreven.

In vergelijking tot andere grote buitenlandse steden zijn de vierkante meterprijzen hier in Amsterdam nog relatief laag waardoor expats een groot deel van de huizenkopers vertegenwoordigen momenteel.  

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!